ผู้อ่าน 15 คน

มหาวิทยาลัยได้ตีพิมพ์วารสารวิชาการเป็นจำนวนมากที่เกี่ยวกับน้ำในชุมชน และผลิตบทความเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในชุมชนเพื่อรองรับการอุปโภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 14 บทความ โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐบาล ในปี 2563 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน 14 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอกระสัง ลำปลายมาศ ชำนิ นางรอง ปะคำ หนองกี่ ประโคนชัย เฉลิมพระเกียรติ เมืองบุรีรัมย์ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีสติ

เรื่องอื่นๆ

เมนู