ผู้อ่าน 543 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากความครัวที่มีรายได้ต่ำ โดยให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นักศึกษายังสามารถเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยด้วยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (เพียง 500 บาทต่อเดือน) มีรถไฟฟ้าคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเพื่อเดินทางเข้าเรียนตามอาคารต่างๆ ได้ภายในมหาวิทยาลัย

เรื่องอื่นๆ

เมนู