ผู้อ่าน 12 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สะท้อนทัศนียภาพที่สวยงามของบุรีรัมย์ พื้นที่สีเขียวมากมายที่นักเรียนและผู้เยี่ยมชมสามารถพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย การคมนาคมขนส่ง การเดินทางระหว่างอาคารเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เช่น รถรับส่ง โครงการแบ่งปันจักรยานสำหรับนักศึกษา และทางเดินเท้าใต้ร่มเงาที่ร่มรื่นรอบมหาวิทยาลัย

เรื่องอื่นๆ

เมนู