ผู้อ่าน 16 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ เรียกว่า สำนักวิทยาบริการ เปิดให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สนับสนุนการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ​ ซึ่งสามารถนำบัตรนักศึกษา บัตรพนักงาน หรือบัตรประชาชนเข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งสำนักวิทยาบริการ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ศูนย์วิทยาบริการ 2) ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  3) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ

เมนู